Tweedehands Christelijke boeken
HomeTweedehands Christelijke BoekenTheologieSocratisch schimmenspel : Socrates’ plaats in de Griekse wijsbegeerte – Dr. P.A. Meijer

Socratisch schimmenspel : Socrates’ plaats in de Griekse wijsbegeerte – Dr. P.A. Meijer

4,95 incl. BTW

Auteur: Dr. P.A. Meijer
ISBN10:
ISBN13:
— geen —
Uitgever: Buijten & Schipperheijn, 1963
Uitgave: Softcover, 323 blz.
Conditie: In goede staat

Uitverkocht

Zoek of dit boek beschikbaar is op Bol.com:
Categorie:

Beschrijving

Christelijk perspectief, 22

Bovengenoemd boek is verschenen in de bekende serie “Christelijk Perspectief” en draagt als ondertitel: “Socrates” plaats in de Griekse wijsbegeerte”. Het doel van de schrijver is: de opbouw van een kontroleerbaar Sokratesbeeld. Zeker geen gemakkelijke taak als we bedenken dat er van Sokrates geen geschriften zijn overgeleverd. Wat we van Sokrates weten is overgeleverd door Plato, Antisthenes en Xenophon, Hun getuigenissen worden door Dr. Meijer aan een nauwkeurige analyse onderworpen.

H.Dooyeweerd heeft in zijn boek “Reformatie en Scholastiek” drie grondpatronen aangegeven in de Westerse wijsbegeerte:
a. Griekse wijsbegeerte: vorm-materie schema.
b. Middeleeuwen: natuur-genade schema,
c. Moderne tijd: natuur-vrijheid schema.

Dr. Meijer is echter van mening dat de Griekse wijsbegeerte tot op Sokrates als voornaamste motief heeft: het goddelijk-eeuwige/menselijk-vergankelijke schema. En het is juist Sokrates die zich van dit grondmotief afwendt en er geen nieuwe ontologie voor in de plaats stelt. Zijn leerling Plato zal hem in dit opzicht weer ontrouw worden met zijn Ideeënleer. Sokrates richt zich op de mens en het menselijke als een verwaarloosd terrein. Bij hem staat de ethiek centraal.

Een belangrijk vraagstuk binnen deze ethiek vormde: is de deugd overdraagbaar? Sokrates neemt daarbij het standpunt in dat de werkelijkheid van het goede doortrokken is en een zuigkracht op de mens uitoefent. De levensvervulling van de mens is dan ook de beoefening van het goede, een taak die de goden de mens hebben opgelegd.

Dr. Meijer beweert nu dat Sokrates in de ethische keuze beschikte over een bijzonder vermogen (daimonion), dat hij karakteriseert als een prognostisch vermogen. Kortom, Sokrates had iets paranormaals.

Tenslotte is Sokrates van mening dat de mens in het gesprek, in woord en wederwoord, kan trachten het goede te kennen. Het goede is echter geen statische grootheid waarover de mens naar believen zou kunnen beschikken. Zo keerde Sokrates zich enerzijds tegen theoretische bespiegelingen en anderzijds tegen de verkommercialiseerde wetenschap van zijn dagen (sofisten).

Samenvattend kunnen we zeggen dat Dr. Meijers boek een geheel eigen visie geeft op Sokrates, waarbij de wijze waarop hij deze visie heeft opgebouwd, respekt afdwingt. Iedereen, die de figuur Sokrates nader wil leren kennen, raden wij dit keurig verzorgde boek van harte aan.

Katwijk

DIGIBRON:  Gepubliceerd op: C. Verheij

Zie voor verdere TOELICHTING ook de TITELPAGINA van het boek !

Auteur: Dr. P.A. Meijer
ISBNr: — geen —

Extra informatie

Gewicht 330 g
Afmetingen 192 × 130 × 17 mm

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Socratisch schimmenspel : Socrates’ plaats in de Griekse wijsbegeerte – Dr. P.A. Meijer” te beoordelen