Tweedehands Christelijke boeken
HomeTweedehands Christelijke BoekenTheologieRapport over de leer van Ds. A.M. Berkhoff betreffende het duizendjarig rijk en de tweeërlei opstanding – de Generale Synode der Christelijk Gereformeerde Kerk

Rapport over de leer van Ds. A.M. Berkhoff betreffende het duizendjarig rijk en de tweeërlei opstanding – de Generale Synode der Christelijk Gereformeerde Kerk

4,95 incl. BTW

Auteur: de Generale Synode der Christelijk Gereformeerde Kerk,
de deputaten ad hoc, J.J. van der Schuit, voorz.]
ISBNr: — geen —
Uitgever: De Generale Synode der Christelijk Gereformeerde Kerk, 1933
Uitgave: Paperback, 80 blz.
Kwaliteit: In goede staat

Uitverkocht

Zoek of dit boek beschikbaar is op Bol.com:
Categorie:

Beschrijving

Hierin kan men te horen krijgen waarom dat De Generale Synode der Christelijk Gereformeerde Kerk, in 1933 te Zwolle gehouden, gedaagde  ds. A.M. Berkhoff (1885-1944), predikant te Sneek, vanwege zijn chiliastische opvattingen als dienaar des Woords afgezet heeft.

Deze Chr. Geref. predikant,  ds. A.M. Berkhoff, moest zijn kerk verlaten omdat hij een afwijkend standpunt innam t.a.v. het herstel van Israël en het duizendjarig rijk.
Hij was ,,chiliast” en paste in zijn denken het best bij de Vrije Evangelischen, waar hij ook onderdak kreeg. Zijn aftreden heeft vele Chr. Geref. diep geschokt”.

Het chiliasme, de leer van het duizendjarig rijk, is niet iets nieuws.
Al bij de Joden leefde een verwachting, die samenhangt met hun Messiasverwachting, van een aards koninkrijk. Jeruzalem zou dan ook eens weer het middelpunt van Gods rijk op aarde worden. Daarom hebben zij immers Jezus verworpen als de Christus. Er was bij Hem niets te zien van dat verwachte rijk.
Die aardsgerichte verwachting komt steeds weer op bij de mensen. In de tijd van de Reformatie was ze heel sterk bij de Wederdopers, die zelfs dachten dat dat Rijk al begonnen was. Zij stichtten toen een nieuw Jeruzalem in Münster! Later vinden we de gedachte aan een duizendjarig rijk weer bij de piëtisten. In Nederland leefde deze gedachte vooral ook bij het Reveil. Een man als Da Costa, een bekeerde Jood, bleef geloven dat een massale bekering van Joden het duizendjarig rijk zou inluiden.
Vandaag vinden we deze opvatting heel sterk in de kringen van de Evangelische Omroep. Telkens wordt het huidige Israël naar voren gehaald. Daarmee hangt samen een beweging als van Christenen voor Israël.

Nu voelen we ons verwant aan Israël. Het is het land, waar de HEERE Zijn volk vanuit Egypte naar toe gebracht heeft, het beloofde land van vroeger, waar de koningen mochten regeren in de naam van de HEERE en de profeten opgeroepen hebben tot de terugkeer naar de God van het verbond. Het is het land, waarheen de Joden uit de ballingschap mochten terugkeren, en waar onze Heere Jezus geboren werd, Zijn discipelen riep, wilde lijden en sterven en ook mocht opstaan en ten hemel varen, waar de Heilige Geest uitgestort werd en van waaruit het Evangelie de wereld binnengedragen werd.
Als zodanig zijn ook wij geïnteresseerd in Israël.
En verder: wij zijn begaan met het lot van de Joden, die de eeuwen door zoveel vervolgingen moesten doorstaan en die ook nu nog steeds moeten leven onder de dreiging van verbitterde vijanden, die gezworen hebben Israël van de kaart te zullen vegen.

Maar dat is allemaal iets anders dan wat de EO en Christenen voor Israël willen. Voor ons is dan ook de grote vraag: is Israël als land en als volk nog steeds het centrum van de hele wereld, de spil waar heel de geschiedenis om draait? Wat moeten wij verwachten van de toekomst ten aanzien van dit volk? Zijn we inderdaad soms kortzichtig, zoals ons gesuggereerd wordt? Zijn we blind voor de tekenen van de tijden? Hebben we inderdaad een duizendjarig rijk te verwachten?

Auteur: de Generale Synode der Christelijk Gereformeerde Kerk, de deputaten ad hoc, J.J. van der Schuit, voorz.]
ISBNr: — geen —

Extra informatie

Gewicht 119 g
Afmetingen 213 × 136 × 8 mm

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Rapport over de leer van Ds. A.M. Berkhoff betreffende het duizendjarig rijk en de tweeërlei opstanding – de Generale Synode der Christelijk Gereformeerde Kerk” te beoordelen