Tweedehands Christelijke boeken
HomeTweedehands Christelijke BoekenTheologieBeschouwende en praktikale godgeleerdheit, waarin, door alle de godgeleerde hoofdstukken henen, het Bybelverklarende, leerstellige, wederleggende, en praktikale deel, door eenen onafgebroken schakel, onderscheidendlyk samengevoegt, voorgestelt word. : Hier by komt een volledige kort-begrip der kerklyke geschiedenisse, een vertoog der zedelyke, en een schets der plichtvermanende godgeleerdheit, enz. – 1e Deel

Beschouwende en praktikale godgeleerdheit, waarin, door alle de godgeleerde hoofdstukken henen, het Bybelverklarende, leerstellige, wederleggende, en praktikale deel, door eenen onafgebroken schakel, onderscheidendlyk samengevoegt, voorgestelt word. : Hier by komt een volledige kort-begrip der kerklyke geschiedenisse, een vertoog der zedelyke, en een schets der plichtvermanende godgeleerdheit, enz. – 1e Deel

99,95 incl. BTW

Auteur: Peter van  Mastricht, (1630-1706.)
ISBNr: — geen —   = antiek 1749
Uitgever: Rotterdam :
Hendrik van Pelt,
de Wed. P. van Gilst,
Jacobus Bosch, en
Adrianus Douci ;
Utrecht :
Jan Jacob van Poolsum, 1749
Uitgave: (Her)Gebonden,  826 blz. + voorrede
Conditie: In redelijke staat,
boekbinding goed, kaft ontbreekt

Slechts 1 resterend op voorraad

Beschrijving

1e Deel  Beschouwende en praktikale godgeleerdheit 

Beschouwende en praktikale godgeleerdheit, waarin, door alle de godgeleerde hoofdstukken henen, het Bybelverklarende, leerstellige, wederleggende, en praktikale deel, door eenen onafgebroken schakel, onderscheidendlyk samengevoegt, voorgestelt word.

In het Latyn beschreven door Petrus van Mastricht ; naar den laatsten druk in het Nederduitsch vertaalt, benevens de lykrede van den vermaarden hoogleeeraar Henricus Pontanus, over het afsterven van den hoogwaardigen autheur.

Met eene voorrede van den Heer Cornelius vander Kemp.

Theoretico-practica theologia

Extra informatie

Gewicht 1250 g
Afmetingen 210 × 180 × 65 mm