Tweedehands Christelijke boeken
HomeTweedehands Christelijke BoekenKind en JeugdLeesboekenHet Tyroler kind : een verhaal – VEKA (2e druk)

Het Tyroler kind : een verhaal – VEKA (2e druk)

3,95 incl. BTW

Auteur:VEKA
ISBNr:— geen —
Uitgever:G.F. Callenbach, 2e druk 1914?
Uitgave:Gecartonnerd halflinnen, frontispice in kleur, 54 blz.
Kwaliteit:Voorplaat gevlekt en aan de randen sleets, half los verder redelijk

Uitverkocht

Zoek of dit boek beschikbaar is op Bol.com:

Beschrijving

Een rijke gravin in Bohemen heeft een 12-jarig dochtertje, dat tengevolge van een val gaan noch staan kan. Om herstelling te zoeken, gaat zij naar een badplaats in Tyrol.

Irene (René) komt in aanraking met een blind Tyroler meisje van denzelfden leeftijd. Door den omgang met dit geduldige Tyroler kind wordt het verwende, ontevredene gravinnetje ook wat tevredener met haar lot. Het onderricht der godvreezende gravin leert het blinde Leentje Hem kennen, die gezegd heeft: “Ik ben het licht der wereld.” Ook René krijgt den Heiland lief. De meisjes genieten veel van elkanders vriendschap. Boven verwachting is René na een half jaar hersteld. Haar moeder keert met haar naar Bohemen terug, doch zorgt vooraf, dat het blinde meisje wat leeren kan en voor de toekomst verzorgd is. ’t Verhaal is heel goed verteld, prettig om te lezen, degelijk en leerzaam. Alleen is het in de twintigste eeuw, die zoo dweept met de majesteit van het kind, niet denkbaar, dat een meisje van twaalf jaar in ’t openbaar met een heele verzameling poppen zal spelen. Wie zich niet ergert aan den Duitschen Kerstboom, die ook hier ingeburgerd is, vindt in dit boekje niets, dat hem hindert, maar heel veel, dat hem aantrekt. Deze geschiedenis kan de lezers leeren, geduldig te zijn in ’t lijden, dat om der zonde wil den mensch overkomt. Het kan een recht gezicht geven op de oorzaak van het lijden, het doel, waartoe God het toezendt alsook op de wijze, hoe het geduldig kan worden gedragen. Een hoogst belangrijk motief, want voor zeer velen is het moeitevolle leven een lijdensschool. Voorts treedt helder aan het licht, dat een blinde, die Jezus mint, gelukkiger is, dan een ziende, die de wereld liefheeft. Gaarne hadden wij het zondige van Irene’s ongeduld beter zien uitkomen, want op een gering of verward zondebegrip kan geen helder begrip van Gods genade volgen. De tegenstelling van zonde en genade moet steeds nadrukkelijk aangegeven worden. Dat zijn de twee hoofdmomenten in een recht Christelijk boek. Het werkje is versierd met drie plaatjes, die mooi zijn en het verhaal goed illustreeren; alleen de huisknecht ziet er in uiterlijk, houding en kleeding teveel als heer uit. Een zoo leerzaam en voor de jeugd zoo aantrekkelijk verhaal bevelen wij gaarne aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van “Jachin”, 1907

 

Auteur:VEKA
ISBNr:— geen —

Extra informatie

Gewicht100 g
Afmetingen190 × 132 × 4 mm