Tweedehands Christelijke boeken
HomeTweedehands Christelijke BoekenKind en JeugdDokter Barnardo en Punch de zakkenroller : een ware geschiedenis – door Nora / O. Geerling

Dokter Barnardo en Punch de zakkenroller : een ware geschiedenis – door Nora / O. Geerling

2,95 incl. BTW

Auteur:door Nora / O. Geerling.
ISBNr:– – geen – –
Uitgever:G.F. Callenbach, 4e druk [1924]
Uitgave:Gebonden gekartoneerd halflinnen, 54 blz
Kwaliteit:In goede staat

Uitverkocht

Zoek of dit boek beschikbaar is op Bol.com:
Categorieën: ,

Beschrijving

Dokter Barnardo, die in 1866 het plan had, als Zendeling-arts naar China te gaan, wordt van overheidswege verzocht hulp te bieden tijdens een heerschende cholera-epidemie te Londen. Hij voldoet hieraan en komt zoo in aanraking met tal van verwaarloosde knapen, die geen ouders of geen tehuis hebben. Met behulp van vermogende vrienden sticht hij een inrichting, waar zij verpleegd en onderwezen, en ook voor het maatschappelijk leven opgeleid worden. Deze arbeid breidde zich weldra verbazingwekkend uit. Het getal stichtingen van dokter Barnardo steeg tot 27, waarin 5000 kinderen werden verpleegd. De geschiedenis van een hunner, Punch geheeten, wordt nu in dit boekje vermeld. Dit verhaal, dat eerst op pag. 25 begint, is vol afwisseling, vol leering en bijzonder onderhoudend. Het boeit van ’t begin tot het einde. Taal en stijl zijn goed. De strekking is, ons te doen zien, wat een mensch doen kan, als de liefde Christi tot redding van ellendigen het hart vervult en bezielt.

Aangezien de Schrijfster frissche Bijbelsche gevolgtrekkingen maakt, geeft zij waarlijk gezonde lectuur. Nadrukkelijk vestigen wij de aandacht op dit kostelijke boekske. Het kan met vertrouwen onzen kinderen in handen worden gegeven. En ze zullen er met graagte naar grijpen, ook om den helderen druk en de goed geslaagde illustratiën, die het tot sieraad strekken. Loffelijk is het, kinderen en ook grooteren op te wekken tot betoon van medelijden in het lot der ongelukkigen. Daardoor kan onder ’s Heeren zegen menig afgedoolde worden terecht gebracht. De beteekenis van het kruis van Christus als het eenig fundament der zaligheid, had in dit verhaal beter kunnen uitkomen. Doch een boekje, dat de reddende kracht der Christelijke liefde op treffende wijze teekent, behandelt een motief, dat vooral in onzen tijd van zoo groote geestelijke ellende, zeer belangrijk is.

 

Auteur:door Nora ; geïllustreerd [en omslag] door O. Geerling.
Nora, pseudoniem van A.C. Bol geb. Denis (Denijs)
ISBNr:– – geen – –

Extra informatie

Gewicht100 g
Afmetingen200 × 135 × 5 mm