Tweedehands Christelijke boeken
HomeTweedehands Christelijke BoekenIsraëlWij trekken door de dagen : Een studie over het Jodendom – Pater Constantinus, O.F.M. Cap.

Wij trekken door de dagen : Een studie over het Jodendom – Pater Constantinus, O.F.M. Cap.

4,95 incl. BTW

Auteur:Pater Constantinus, O.F.M. Cap
ISBN10:— geen —
Uitgever:N.V. Paul Brand, 1939
Uitgave:Paperback, 151 blz.
Kwaliteit:In redelijk goede en nette staat,
wenstekst op voorblad

Op voorraad

Categorieën: ,

Beschrijving

In voorliggend boek geeft hij ons een reeks diepzinnige en belezene beschouwingen over de vraag: ‘Wat blijft Israël zoeken?’ Het zijn kanttekeningen op Paulus’ woorden: ‘Israël blijft zoeken wat het niet heeft verkregen’. (Rom. X, 2, 3). Telkens hetzelfde probleem: Wat zoekt het volk van Israël de eeuwen door? en Wat heeft het niet verkregen? Het blijft zoeken naar wat éénmaal was en verloren ging. In het antwoord op deze dubbele vraag wil Schr. doen uitkomen dat het Jodenvraagstuk wel zijn raakpunten heeft op profaan terrein, doch een transcendente kern bezit ‘boven de Historie’ (9). Als een refrein luidt het dan: ‘De joodse kwestie ligt in het Joodse overwichtsbewustzijn, godsdienstig en profaan, als bewuste of onbewuste voortzetting van de oud-testamentische roeping, krachtens welke het Jodendom een godsdienstig centrumvolk moest zijn’ (63). ‘In de greep naar de voorbije zending ligt de kern van het Joodse vraagstuk, de grond van de Joodse tragiek’ (62). ‘De kern der Joodse kwestie ligt in wezen in de Joodse superioriteit met de daaraan beantwoordende reactie’ (62).

In een reeks van vier hoofdstukken wordt dan meer nauwkeurig nagegaan langs welke wegen, op welk gebied het Jodendom zijn vermeende roeping onder de volkeren heeft willen voortzetten. Het zocht de burgerlijke emancipatie, het zocht de cultureele emancipatie, het zocht de verwezenlijking van een Zionistisch ideaal, het zocht een belangrijke positie binnen het staatkundig verbond met andere volkeren (63).

Maar tragisch concludeert Schr.: ‘Zoolang hetzij rassisch, volks, politiek, een superioristische idee de grondslag is voor doe bepaling der houding, zal het Joodsche vraagstuk onoplosbaar zijn, niet het minst van de zijde van die Joden, welke op een der genoemde gronden streven naar een overwicht van godsdienstige aard. Die positie is voor altijd voorbij en elke greep naar de superioriteit zal slechts een voorbijgaand succes kennen dat door een daarop volgende reactie wordt teniet gedaan’ (143).

Bron: dbnl : Prof. Dr V. van Bulck (Streven. Jaargang 6 (1938)– [tijdschrift] Streven [1933-1947])

Zie voor verdere TOELICHTING ook de ACHTERZIJDE van het boek !

Auteur:Pater Constantinus, O.F.M. Cap
ISBN:— geen —

Extra informatie

Gewicht235 g
Afmetingen195 × 135 × 15 mm