Tweedehands Christelijke boeken
HomeTweedehands Christelijke BoekenIsraëlJoods leven thuis en in de Synagoge – Edward van Voolen

Joods leven thuis en in de Synagoge – Edward van Voolen

6,00 incl. BTW

Auteur: Edward van Voolen
ISBN-10:
ISBN-13:
9025944728
9789025944728
Uitgever: Ten Have
Uitgave: Paperback, 132 blz.
Conditie: In goede staat

Uitverkocht

Helaas hebben wij dit boek (tijdelijk) niet meer op voorraad. Wij hebben voor u onderstaand boek op bol.com gevonden.

Joods Leven Thuis En In De Synagoge

Auteur: van Voolen
ISBN: 9789025944728
Conditie: Goed
Prijs: € 9,70

Bekijk op bol.com
Categorie:

Beschrijving

Inleiding tot de joodse geloofswereld.

In dit boek maakt de lezer kennis met het joodse religieuze leven zoals dat zich thuis en in de synagoge afspeelt. Zoals in elke religie verschaft ook het jodendom antwoorden op vragen omtrent ontstaan, betekenis en doel van het leven. De joodse feestdagen drukken op een specifieke manier de wezenlijke thema’s van het mens-zijn uit. Besproken wordt de cyclus van het joodse jaar, vanaf de wekelijks terugkerende sjabbat tot de jaarlijkse feesten, van het klassieke, en toch steeds nieuwe Paasfeest tot de moderne viering van Israëls Onafhankelijkheidsdag. Als plaats van samenkomst voor gebed en studie neemt de synagoge ook in het moderne jodendom een centrale plaats in. De inrichting van het gebouw wordt eerst bekeken. Daarna komt de liturgie aan de orde, waarbij de struktuur van de eredienst en het gebedenboek aan de hand van citaten wordt toegelicht. Het laatste gedeelte bestrijkt de joodste levenscyclus, van de viering van een geboorte tot het rouwen om een gestorvene. Ook aan de uiterlijkheden.

Drs. E. van Voolen biedt in Joods leven thuis en in de synagoge een helder geschreven overzicht van het joodse godsdienstige leven, zoals zich dat thuis in het gezin afspeelt en anderzijds hoe zich dat gemeenschappelijk in de synagoge afspeelt. In het Woord Vooraf lezen wij: ‘Dit boek is bedoeld als eerste kennismaking met het jodendom [ … ]. In Israël en de Diaspora vormen huis en synagoge de startpunten van het religieuze leven. Hier worden de feestdagen gevierd, en wordt stilgestaan bij de hoogtepunten in het leven van de mens. Bij dieptepunten ondervindt men hier steun bij elkaar.’ De auteur schrijft op eenvoudige wijze en geeft hierbij blijk de kunst te verstaan de essentiële dingen duidelijk te maker, zodat de lezer een goed beeld krijgt van wat het Jodendom inhoudt en betekent. Daar hij onder meer als Rabbijn (van de Liberaal Joodse Gemeente te München) werkzaam is, schrijft hij ook vanuit ervaring en praktijk.

Het boekje bestaat uit drie delen: deel 1 handelt over de feestdagen, deel 2 beschrijft de synagoge en eredienst en deel 3 bespreekt de levenscyclus en het dagelijks leven.

In deel 1 wordt de cyclus van het joodse jaar uiteengezet. In zijn inleiding hierop schrijft Van Voolen: ‘De joodse feestdagen drukken aldus op een specifieke manier de wezenlijke thema’s van het mens-zijn uit: de vraag naar oorsprong, betekenis en doel van het leven’ (p. 15). Genoemde vragen worden in het jodendom samengevat in drie kernthema’s: het scheppingsverhaal, de openbaring (van de Thora) en de uiteindelijke verlossing, dat is de Messiaanse tijd die verwacht wordt (p. 13). Allereerst komt de wekelijkse Sabbatviering aan de orde en vervolgens de jaarlijkse feesten. De Sabbat wordt beschreven als een wekelijkse feestdag, die onder meer dient ter herinnering aan zowel Gods schepping als aan de uittocht en verlossing uit Egypte. Deze feestdag wordt ook aangemerkt als een wekelijks herhaald moment van rust: ‘fysieke werkonthouding en geestelijke verfrissing gaan daarbij hand in hand’. Vervolgens worden de drie bijbelse pelgrimsfeesten Pasen (Pesach), het Wekenfeest (Sjavoeot) en het Loofhuttenfeest (Soekkot) behandeld. Deze feesten zijn nauw verbonden met het oogstseizoen; in dit verband wordt ook de kalender besproken (p. 15,16; 56,57). Van elk feest brengt de auteur de kenmerkende aspecten naar voren en zet uiteen wat de inhoud en wijze van viering ervan is.

In deel 2 wordt een uiteenzetting geboden over de eredienst in de synagoge. Hierin wordt eerst een beschrijving van de inrichting van de synagoge geboden, waarbij het gebouw zelf behandeld wordt, de Torarol, de verhoging en vrouwenafdeling. Voorts komt de liturgie aan de orde: lofzeggingen, het ‘Sjema’, gebeden en Toralezing. Aparte aandacht wordt aan het Gebedenboek besteed.

In deel 3 behandelt de auteur de voornaamste aspecten van het dagelijkse leven alsook van de gehele Ievenscyclus. Geboorte, huwelijk, rouwgewoonten en het ‘gewone’ dagelijkse leven passeren hier de revue. Het boek eindigt met nog een literatuurlijst met aanbevolen literatuur. Wie kennis wil maken met het joodse godsdienstige leven vindt in Van Voolens werkje een compact en compleet overzicht, waarin de informatie tot een prettig leesbaar geheel is verwerkt.

Auteur:  Edward van Voolen

ISBN:  9025944728

Extra informatie

Gewicht 160 g
Afmetingen 20,5 × 12 × 0,8 mm