Tweedehands Christelijke boeken
HomeTweedehands Christelijke BoekenGeloofsopbouwOp de keper beschouwd 2 : een serie lessen over ethische en sociale vraagstukken – W.H. Velema en I.A. Kole

Op de keper beschouwd 2 : een serie lessen over ethische en sociale vraagstukken – W.H. Velema en I.A. Kole

2,95 incl. BTW

Auteur:W.H. Velema en I.A. Kole
ISBN10:
ISBN13:
9024269369
9789024269365
Uitgever:J.H. Kok, 1979
Uitgave:Paperback, 143 blz.
Kwaliteit:In goede staat

Slechts 1 resterend op voorraad

Beschrijving

Dit boekje bevat ook nu weer een serie lessen over ethische en sociale vragen.

De beide samenstellers zijn er toe gekomen om dit boekje te verzorgen naar aanleiding van behoefte die er blijkt te bestaan in de hoogste klassen bij het VWO/HAVO en ook op de Pedagogische Academies.

Prof. Velema verzorgde voor elk onderwerp een informatief gedeelte, aanwijzingen wat betreft de voorbereiding voor een les alsmede leesstukken van verschillende herkomst, waarvan we ook knipsels uit het RD opmerkten, zijn door Kole verzorgd. Eveneens troffen we korte besprekingen aan van verdere literatuur die over de aan de orde zijnde onderwerpen in de handel is.

In dit 143 pagina”s tellende boekje, het tweede in deze serie, dat voor de prijs van ƒ 16,90 te koop is, worden nu de volgende onderwerpen behandeld: Het gezag, over het afstaan van organen. Roeping en beroep, arbeid, het marxisme – praktisch atheïsme en Over het vloeken.

Gezag
In het eerste hoofdstukje schrijft Velema, dat ondanks het feit dat velen zeggen dat,,gezag” een vies woord is, het toch een zegen is dat er gezag is. Het be.tekent dat we ons moeten laten gezeggen, dat geldt -dan riiet alleen voor de kinderen maar ook voor de ouderen. Hij wijst in dit verband op de verhouding kind – ouder en ambtsdrager – gemeentelid. Het allerbelangrijkst is het gezag van het Woord van God.

Velema vraagt zich af of de situatie van vroeger wel ideaal was, toen één woord, van vader genoeg was om alle tegenspraak te smoren. Het ziet grote voordelen in het open gesprek met kinderen.

Dat betekent dan niet dat men de keus aan de kinderen laat. Het betekent nog minder dat men zich als ouders aan de verantwoordelijkheid onttrekt. De hoogleraar merkt op dat door het gezag er orde in de samenleving komt. Gezagsdragers – ouders en ambtsdragers – zullen wel eenmaal verantwoording af moeten leggen, van de wijze waarop zij hun gezag uitgeoefend hebben.

Nadat het thema „Roeping en beroep” aan de orde geweest is, behandelt men het onderwerp ,,Arbeid”. Iets dat wel aanslaat in deze periode van veel werkloosheid. Bij werkloos zijn of men nu oud is of jong moet men niet stil blijven staan. Men moet toch proberen zijn tijd zo zinvol mogelijk te besteden. Hier heeft de kerk een taak. Zij moet trachten in haar midden aan werklozen die bereid zijn iets te doen een plaats te geven. Daar in zal iets van het waarachtige christelijke hulpbetoon blijken.

Het zal voor prof. Velema, die voorzitter is van de Bond tegen het vloeken, niet moeilijk zijn om iets te schrijven „Over het vloeken”. Een trieste zaak om te moeten aanhoren ,,hij vloekt als een Nederlander”. Ook van dit boekje geldt dat zeer zinvolle en waardevolle gegevens zijn aangedragen. Docenten en leerlingen kunnen er hun voordeel mee doen.

Zie voor verdere TOELICHTING ook  het VOORWOORD van het boek ! 

Auteur:W.H. Velema en I.A. Kole
ISBN:9024269369 / 9789024269365

Extra informatie

Gewicht270 g
Afmetingen215 × 166 × 9 mm
X