Tweedehands Christelijke boeken
HomeTweedehands Christelijke BoekenGeloofsopbouwKapitalisme en vooruitgang – B. Goudzwaard

Kapitalisme en vooruitgang – B. Goudzwaard

6,95 incl. BTW

Auteur: B. Goudzwaard
ISBN-10:
ISBN-13:
9023219295
9789023219293
Uitgever: Van Gorcum,  4e uitgebr. druk 1982
Uitgave: Paperback, 321 blz.
Conditie: In goede en nette staat

Uitverkocht

Helaas hebben wij dit boek (tijdelijk) niet meer op voorraad. Misschien dat het bij bol.com op voorraad is.

Zoek op bol.com

 

Beschrijving

Kapitalisme en vooruitgang : een eigentijdse maatschappijkritiek

De aanleiding tot het schrijven van dit boek is de opeenstapeling van problemen in de hedendaagse westerse maatschappij. Deze problemen zowel van economische als van niet-economische aard – blijken steeds hardnekkiger en moeilijker oplosbaar. Een van de belangrijkste redenen voor de groeiende onmacht om tot een oplossing te komen vindt zijn oorzaak in de miskenning van de gemeenschappelijke wortel van veel van deze problemen, welke gelegen is in de samenhang van de westerse samenlevingsorde – het kapitalisme – en het, in de westerse cultuur vooral in de 19de eeuw tot bloei gekomen, vooruitgangsgeloof.

In dit boek onderzoekt professor Goudzwaard deze samenhang vanaf het begin van de modern-kapitalistische samenleving in de tijd van de Verlichting, tot op heden. Hij toont daarbij een nauwe parallel aan tussen de ontwikkeling van het vooruitgangsmotief enerzijds, en de ontwikkeling van de westerse samenlevingsorde anderzijds. In vervolg daarop gaat de auteur in op de samenhang tussen de belangrijkste maatschappelijke problemen binnen het hedendaagse kapitalisme, en de steeds meer kwestieus wordende vooruitgang, waarbij hij zowel aan de kwetsbaarheid van de wereld, van de mens, als van het samenlevingssysteem zelf aandacht besteedt. In het laatste deel van ‘Kapitalisme en Vooruitgang’ tracht de auteur op de aldus gevonden basis tot een meer verantwoorde aanzet te geraken voor de oplossing van de meeste van onze hedendaagse maatschappelijke problemen. De noodzakelijke ontsluiting van de samenleving vormt daarbij het leidende thema, waarbij onder meer ter sprake komen de noodzakelijke kentering van de westerse gelukshorizon, een heroriëntatie op de bestaande maatschappelijke orde overeenkomstig het principe van de gedecentraliseerde verantwoordelijkheid, en de toepassingsmogelijkheden van een bescheiden techniek en een rentmeester-economie. Op deze punten wordt een gedachtengang ontwikkeld die zowel in kontrast staat met het denken vanuit de ‘tegencultuur’, als vanuit de (neo-)marxistische revolutie-idealen en de ‘vaktechnische’ benaderingen van een Galbraith en een Dennis Gabor.

In al weer de vierde druk van zijn boek besluit professor Goudzwaard met een kritische beschouwing van wetenschappelijk toekomstonderzoek. Geeft dit onderzoek inzicht in de risico’s van huidige ontwikkelingen en is het bankroet van onze samenleving (nog) te voorkomen? En geeft het indrukwekkende OESO-rapport ‘Facing the Future’ op deze vragen een antwoord?

Zie voor verdere TOELICHTING ook de ACHTERZIJDE van het boek !

Auteur: B. Goudzwaard
ISBNr: 9023219295  9789023219293

 

Extra informatie

Gewicht 375 g
Afmetingen 190 × 127 × 21 mm
Plaats op wachtlijst Wij informeren je zodra het boek weer op voorraad is. Laat daartoe je e-mailadres achter.