Tweedehands Christelijke boeken
HomeTweedehands Christelijke BoekenWetenschapDe vrije wil – Peter van Walsum

De vrije wil – Peter van Walsum

3,95 incl. BTW

Auteur: Peter van Walsum
ISBN-10:
ISBN-13:
9050188753
9789050188753
Uitgever: Uitgeverij Balans, ©2007.
Uitgave: Paperback, 111 blz.
Kwaliteit: In redelijk goede en keurig nette staat,
een beperkt aantal potlood onderstrepingen

Uitverkocht

array(5) { ["page"]=> int(1) ["resultsPerPage"]=> int(8) ["totalPages"]=> int(1) ["totalResults"]=> int(1) ["results"]=> array(1) { [0]=> array(8) { ["ean"]=> string(13) "9789050188753" ["bolProductId"]=> string(16) "1001004005511789" ["url"]=> string(58) "https://www.bol.com/nl/nl/p/de-vrije-wil/1001004005511789/" ["gpc"]=> array(2) { [0]=> array(2) { ["level"]=> string(7) "SEGMENT" ["name"]=> string(35) "Textual/Printed/Reference Materials" } [1]=> array(2) { ["level"]=> string(5) "CHUNK" ["name"]=> string(4) "Boek" } } ["title"]=> string(12) "De vrije wil" ["description"]=> string(1119) "Voor veel mensen is het bestaan van de vrijewil vanzelfsprekender dan het bestaan vanGod. Peter van Walsum is zo iemand. Hijraakte heel geleidelijk en zonder crises vanzijn geloof in God af, maar kan onmogelijkmet dezelfde gelijkmoedigheid omgaan mettwijfel aan het bestaan van de vrije wil.Religies hebben bij definitie moeite met devrije wil omdat ze niet goed weten hoe zedie met de alwetendheid van God moetenrijmen. In de wetenschap heeft de vrije wilzich de laatste tachtig jaar kunnenhandhaven dankzij de onzekerheid dieinherent is aan de quantummechanica.Maar met de naderende eenwording van dequantummechanica en Einsteins algemenerelativiteitstheorie dreigt die ruimteverloren te gaan. Hoe meer de gaten in onzekennis worden gedicht, hoe duidelijker hetwordt dat wetenschap en vrije wil elkaar inlaatste instantie ook niet verdragen. En watdan?Als de vrije wil door de wetenschap tot eenillusie wordt verklaard, is het ook gedaanmet het begrip verantwoordelijkheid. Datzal diep ingrijpen in ons bestaan: de menskan niet leven zonder vrije wil en desamenleving kan niet functioneren zonderverantwoordelijkheid." ["image"]=> array(4) { ["width"]=> int(250) ["height"]=> int(200) ["url"]=> string(47) "https://media.s-bol.com/qJPp1JgvO6r/250x200.jpg" ["mimeType"]=> string(10) "image/jpeg" } ["offer"]=> array(2) { ["price"]=> float(12.5) ["deliveryDescription"]=> string(24) "Uiterlijk 30 mei in huis" } } } }
Helaas hebben wij dit boek (tijdelijk) niet meer op voorraad. Wij hebben voor u onderstaand boek op bol.com gevonden.

De vrije wil

ISBN: 9789050188753
Prijs: € 12,50

Bekijk op bol.com >

Beschrijving

De vrije wil

Filosofische verkenning van de klassieke vraag naar het bestaan van de vrije wil van de mens, vanuit het oogpunt van de natuurwetenschappen en vanuit de verhouding tussen geloof en wetenschap.

Voor veel mensen is het bestaan van de vrije wil vanzelfsprekender dan het bestaan van God. Peter van Walsum is zo iemand. Hij raakte heel geleidelijk en zonder crises van zijn geloof in God af, maar kan onmogelijk met dezelfde gelijkmoedigheid omgaan met twijfel aan het bestaan van de vrije wil.

Religies hebben bij definitie moeite met de vrije wil omdat ze niet goed weten hoe ze die met de alwetendheid van God moetenrijmen. In de wetenschap heeft de vrije wil zich de laatste tachtig jaar kunnenhandhaven dankzij de onzekerheid die inherent is aan de quantum-mechanica. Maar met de naderende eenwording van de quantum-mechanica en Einsteins algemene relativiteitstheorie dreigt die ruimte verloren te gaan. Hoe meer de gaten in onze kennis worden gedicht, hoe duidelijker het wordt dat wetenschap en vrije wil elkaar in laatste instantie ook niet verdragen. En wat dan?

Als de vrije wil door de wetenschap tot een illusie wordt verklaard, is het ook gedaan met het begrip verantwoordelijkheid. Dat zal diep ingrijpen in ons bestaan: de mens kan niet leven zonder vrije wil en de samenleving kan niet functioneren zonderverantwoordelijkheid.

Zie voor verdere TOELICHTING ook de INLEIDING  van het boek !

Auteur: Peter van Walsum (A.P.  van Walsum)
ISBNr: 9789050188753 9050188753

Extra informatie

Gewicht 150 g
Afmetingen 200 × 125 × 10 mm
Plaats op wachtlijst Wij informeren je zodra het boek weer op voorraad is. Laat daartoe je e-mailadres achter.