Tweedehands Christelijke boeken
HomeTweedehands Christelijke BoekenEvangelisatie en ZendingZending op Irian Jaya : kerkvisitatie en beeld van opbouw en verwoesting post Nipsan – Zending Gereformeerde Gemeenten

Zending op Irian Jaya : kerkvisitatie en beeld van opbouw en verwoesting post Nipsan – Zending Gereformeerde Gemeenten

3,95 incl. BTW

Auteur: Zending Gereformeerde Gemeenten
ISBNr: — geen —
Uitgever: Zending Gereformeerde Gemeenten,
3e druk 1975
Uitgave: Hardcover, 199 blz. ; ill.
Conditie: In redelijk goede staat

1 op voorraad

Beschrijving

Kerkvisitatie en beeld van opbouw en verwoesting post Nipsan op Irian Jaya

In 1973 bezochten de voorzitter en de secretaris van het zendingsdeputaatschap van de Gereformeerde Gemeenten, ds. H. Rijksen en ds. A. Vergunst, Irian Jaya, het vroegere Nieuw-Guinea. Sinds 1963 bedrijven de Geref. Gem. zending in de binnenlanden van Nieuw-Guinea, maar tot een visitatie van het werk was het nog nooit gekomen.

Zo”n reis daarheen is echter niet eenvoudig, dat blijkt wel uit de beschrijving. Het gaat hier om een van de meest primitieve gebieden ter wereld. Onder die primitieve stammen wordt door ds. G. Kuyt en zijn helpers het Evangelie gebracht. En naar wij in dit boek vernemen, geschiedt dat niet zonder vrucht. In totaal zijn er in de verschillende dorpen en dorpjes ruim tweeduizend kerkgangers.
Gedurig heeft het werk zich uitgebreid. De ene post na de andere werd geopend. Deze posten zijn nu door ds. Rijksen en ds. Vergunst, samen met de Rotterdamse architect Chr. de Heer bezocht. Ook de post Landikma, waar de Middelburgse wijkverpleegster zr. Van Moolenbroek geheel in haar eentje temidden van de Papoea”s werkzaam is.
Het boek biedt een uitvoerig verslag van de hand van ds. Vergunst. Voor een groot deel is dat een bundeling van artikelen die eerder reeds in De Saambinder verschenen. Men krijgt daarin een goed beeld van de situatie waarin de zendingsarbeiders daar moeten werken. Maar ook wordt gewezen op de verandering die het leven van de Papoea”s ondergaat door de komst van het Evangelie.

Welwezen
In de ondertitel van het boek wordt gesproken van kerkvisitatie. „Dit klinkt misschien wat weids”, zo merkt ds. Rijksen in zijn voorwoord niet ten onrechte op. „Het zijn toch nog maar een aantal samenkomsten, die nog niet in de volle zin van het woord „gemeenten” kunnen genoemd worden. Immers de ambten zijn nog niet overal ingesteld; het kerkverband is nog niet georganiseerd; en toch zijn het „gemeenten”. Voetius onderscheidt ook hier het welwezen van het „wezen”. Tot het welwezen rekent hij dan de feitelijke organisatie, die in de ambtelijke instellingen zichtbaar wordt; als het wezen rekent hij de bijeenvergadering van gelovigen door de Heilige Geest in de bediening van het Woord Gods. En dat laatste is geschied en mag geschieden. Daarom komen van week tot week honderden samen rondom het Woord en mochten de sacramenten reeds bediend worden”, aldus ds. Rijksen.
Een droeve episode moest aan het visitatierapport worden toegevoegd. In mei van dit jaar werd immers de in 1971 geopende zendingspost Nipsan door de vijandelijke bevolking verwoest. Ds. Kuyt, wiens huis geheel met de grond gelijk gemaakt werd, vertoefde toen in Amerika. Een aantal inlandse Bijbelschooljongens werd op de wreedste wijze vermoord. De bevolking is sindsdien uit vrees voor wraak, de bossen ingevlucht.
Zo biedt dit zendingsboek een overzicht van blijde en droeve gebeurtenissen. En dat niet alleen in woorden, maar ook in de ruim honderd foto”s die het bevat, waarvan de meeste in kleur. Het geheel is keurig uitgevoerd.

Zie voor verdere TOELICHTING ook de INHOUDSOPGAVE van het boek !

Auteur: Zending Gereformeerde Gemeenten
ISBNr: — geen —

Extra informatie

Gewicht 630 g
Afmetingen 165 × 213 × 20 mm
ISBN-10

— geen —

ISBN-13

— geen —

Auteur

Uitgever

Kwaliteit